Jeszcze do niedawna imię Franciszek najczęściej było spotykane wśród starszych osób. Obecnie natomiast coraz więcej rodziców wybiera to imię dla dziecka i do bierzmowania. Imię to wywodzi się od germańskiego słowa “frank”, które oznacza człowieka pochodzącego z plemienia Franków. Znaczenie imienia Franciszek w Polsce ukształtowało się dopiero w XVIII wieku.

Natomiast aktualnie nam znana forma imienia Franciszek jest związana głównie z osobą świętego Franciszka z Asyżu. Życiorys św. Franciszka z Asyżu nie jest może powszechnie znany, ale wszyscy doskonale wiemy, że postać ta jest patronem wielu zakonów, a także ekologów, niewidomych, zwierząt oraz ubogich. Filozofia franciszkańska opiera się przede wszystkim na naśladowaniu Jezusa Chrystusa. Nauki głoszone przez świętego Franciszka charakteryzowały się fascynacją Bożej dobroci oraz uznawaniem braterstwa wszystkich stworzeń. Duchowość franciszkańska wyróżnia się także głęboką czcią dla Maryi.

Dzisiaj imię Franciszek staje się coraz bardziej powszechne również wśród nieco młodszego pokolenia. Dobrze znane są zdrobnienia, w różnych językach, daty imienin. Popularność tego imienia na pewno zwiększy także papież o imieniu Franciszek, który został wybrany suwerennym władcą Państwa Watykańskiego w dniu 13 marca 2013 roku w związku z rezygnacją Benedykta XVI. Ojciec święty Franciszek jest pierwszym papieżem pochodzącym z kontynentu amerykańskiego oraz pierwszym jezuitą, który został wybrany na papieża.

Życiorys kardynała z Argentyny wyraźnie dowodzi, że papież jest osobą wyznającą filozofię świętego Franciszka z Asyżu. Jego poglądy teologiczne, moralne i społeczne opierają się w głównej mierze na budowaniu kościoła jako wspólnoty wszystkich wiernych. Co więcej, kardynał Jorge Bergoglio bardzo często zachęcał do spotykania się również z osobami niewierzącymi. W swoich kazaniach wielokrotnie poruszał tematy związane z ubóstwem, podkreślając znaczenie duchowości oraz świętości. Wyrażał poparcie dla różnego rodzaju inicjatyw, których celem jest niesienie pomocy biednym.

Wiele osób nie spodziewało się przyjęcia przez argentyńskiego kardynała imienia Franciszek. Sądzono raczej, że papież przyjmie imię Benedykta XVII lub Jana Pawła III. Już w kilka chwil po ogłoszeniu tego wyboru, zaczęto się zastanawiać kogo patronem jest św. Franciszek Salezy, gdyż to również bardzo znany święty o tym imieniu, tuż obok świętego Franciszka z Asyżu. Postać ta jest tymczasem patronem wszystkich dziennikarzy, pisarzy, prasy katolickiej, salezjanów oraz salezjanek.